Adatvédelem:
A paprikacsarda.eu a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról. Ezen Nyilatkozatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos üzlet politikánkat. Amikor látogatóink és felhasználóink a paprikacsarda.eu oldalain tartózkodnak, megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket vagy bármilyen személyes jellegû adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor szolgáltatásaink teljes körû igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

A telefonhívásokat semmilyen esetben nem rögzítjük. A Szolgáltató a látogatók és felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli Az adatkezelési nyilatkozatunk kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Személyes adat akkor kezelhetõ, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekbõl - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. A nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása szükséges. Az adatkezeléssel és a látogatók, felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos eloírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetõek

Az anonim látogatóazonosítók kezelése (cookie)
Az anonim látogatóazonosító (angolul cookie, magyarul süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – bináris jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Weboldalunk az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan – abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra.